magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi, Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. Swoją pomoc oferuje osobom uzależnionym, członkom ich rodzin, DDA, DDD, osobom w kryzysie życiowym, cierpiącym z powodu depresji, bulimii, lęków, tym, którzy doświadczyli w życiu bolesnej straty. Swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaje superwizji.

Kontakt

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobowości

Prywatne gabinety psychologiczne

ul. Przędzalniana 66 (lewe skrzydło  I piętro)

90-338 Łódź

mgr Beata Grala

tel: 795 495 817