Początkowo tym terminem określano ludzi cierpiących z powodu choroby alkoholowej bliskich osób.

Współuzależnienie to forma przystosowania się do tego co niszczy. Osoba współuzależniona całkowicie podporządkowuje swoje życie drugiemu człowiekowi i jego uzależnieniu (np. od alkoholu, leków, narkotyków, hazardu). Osoba współuzależniona porzuca własne marzenia i zaprzestaje realizowania siebie. Współprzeżywa z osobą uzależnioną i uważa to za naturalne. Obecnie termin współuzależnienie obejmuje wszystkie rodzaje uzależnień, także od narkotyków, hazardu, seksu itp.