to choroba ciała, umysłu i duszy. To nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności (uzależnienie psychiczne) lub zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienia psychiczne:

  • od gier komputerowych
  • od internetu
  • od zakupów
  • od hazardu
  • od seksu
  • od pracy

Uzależnienia od środków psychoaktywnych:

  • alkoholu
  • leków
  • narkotyków

U podstaw uzależnienia leży utrata kontroli nad swoim zachowaniem, myśleniem, a nawet życiem. Funkcjonowanie osoby uzależnionej sprowadza się do ciągłego poszukiwania kontaktu z substancją, miejscem, rzeczą lub sytuacją wyzwalającą określony, dobrze znany stan emocjonalny.

Niemożliwa jest sytuacja, w której występują objawy zależności fizycznej, przy braku uzależnienia psychicznego. Może być jednak odwrotnie. Uzależnienie psychiczne nie prowadzi do przykrych fizjologicznych następstw, lecz jest odpowiedzialne za kompulsywną konsumpcję środków czy tolerancję. Objawia się wzrostem napędu związanego z poszukiwaniem środka uzależniającego.