Dla wielu osób termin ten wciąż brzmi „magicznie”. Choć posługujemy się nim coraz częściej, nie zawsze rozumiemy co dokładnie oznacza. Kojarzy się wciąż jedynie z ludźmi chorymi psychicznie, zaburzonymi, „nienormalnymi”. Tymczasem z psychoterapii warto korzystać, by poznać siebie, lepiej rozumieć źródło swoich wyborów, decyzji, odpowiedzieć sobie: co dla mnie jest w życiu najważniejsze, jakie są moje potrzeby i kto może je zaspokoić. Oczywiście psychoterapia stanowi ważny element leczenia osób chorych, zaburzonych, uzależnionych. Jest wówczas drogą odkrywania destrukcyjnych, sztywnych schematów życiowych, poznawania mechanizmów obronnych, które utrudniają racjonalne, zdrowe myślenie.

Osoby zajmujące się psychoterapią w swojej pracy stosują różne podejścia. Do najczęściej stosowanych należą: podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, systemowa terapia rodzin, terapia behawioralno-poznawcze, systemowa terapia rodzin, terapia krótkoterminowa Gestalt. Osiągnięciem ostatnich lat jest podejście integracyjne, które łączy różne szkoły psychoterapii, wykorzystuje najskuteczniejsze strategie w pracy z pacjentem. Punktem wyjściowym jest zrozumienie pacjenta i zdiagnozowanie problemu a metoda pracy jest zależna od rodzaju problemu.

Kategorie: Artykuły